Розвиток критичного мислення в учнів на уроках інформатики (курсова робота)

Актуальність дослідження. У сучасних умовах, коли обсяг необхідних для людини знань швидко збільшується, уже неможливо робити головну ставку на засвоєння певної суми фактів. Важливо навчити самостійно поповнювати свої знання, орієнтуватися в стрімкому потоці даних. XXI століття пред’являє до будь-якого фахівця вимоги швидко перебудовуватися з одного виду діяльності на інший, ефективно самонавчатися, творчо підходити до справи. Отже, якість освіти визначається здатністю людини стати успішним учасником розвитку суспільства.

Аналіз змісту навчального матеріалу, який передбачається вивчати за чинними програмами, свідчить про те, що учні на уроках мають незначну кількість часу для опанування сучасної системи знань з інформатики. Зрозуміло, що за таку невелику кількість годин неможливо надати учням усі важливі знання, тому необхідно навчити їх самостійно опановувати нові технології і критично переосмислювати дані, що вони отримують. Таке навчання передбачає розвиток навичок XXI століття, особливо критичного мислення. Збільшення часу на вивчення окремих тем, з одного боку, є неможливим, а, з іншого, — недоцільним, то ж потрібно відмовитися від застарілих підходів репродуктивного навчання, стимулювати, спрямовувати, керувати пізнавальною активністю учнів, навчити критично переосмислювати здобуті знання.

Формування критичного мислення - це не тільки завдання освіти, а й суспільна необхідність. Як показують дослідження, за рівнем критичного мислення та здатності вирішувати проблеми, які виникають в житті і які не мають простих і явних рішень, наша держава перебуває наприкінці рейтингу країн світу. Тому нам просто необхідно застосовувати методи критичного мислення при викладанні всіх шкільних предметів, зокрема й інформатики.

Мета курсової роботи – розповісти про особливості формування критичного мислення у учнів.

Об’єкт дослідження - формування критичного мислення на уроках інформатики.

Предмет дослідження – процес навчання інформатики в загальноосвітній школі.

Завдання дослідження:

  • Опрацювати наукову літературу з теми даного дослідження.
  • Розкрити сутність поняття «критичне мислення».
  • Розглянути ознаки та параметри критичного мислення.
  • Обґрунтувати методику формування критичного мислення на уроках інформатики.

Курсова робота

Презентація

Додати коментар


Захисний код
Оновити