8 клас. Тест 6.8. Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування

Дані користувача

Онлайн тест до уроків "Відображення базових графічних примітивів – лінія, прямокутник, сектор, ламана, еліпс, налаштування стилю та кольору примітивів засобами мови програмування. Відображення рисунків із зовнішніх файлів". 8 клас, уроки 47-48.

Тест складено за підручником "Інформатика, 8 клас". Автори Ривкінд Й. Я. та інші. 2016 р. п. 6.8. "Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування" с. 221-227