Урок 8. Електронні таблиці. Табличний процесор. Об'єкти електронних таблиць. Адресація

Таблиця (лат. tabula –  дошка)  – структурована  сукупність  даних, розміщених по рядках і стовпцях. Складається  таблиця  зі стовпців і рядків,  на  перетині  яких  містяться клітинки. Кожний рядок – це опис одного з об’єктів за всіма властивостями.

Кожний  стовпець  –  це  опис  однієї властивості для всіх об’єктів, зазвичай має назву, що відображає назву цієї властивості. У клітинці вказується значення властивості. У них можуть розміщуватися текст, числа, малюнки, формули і навіть інші таблиці.

Електронна таблиця - таблиця в електронній книзі, клітинки якої міс¬тять структуровані по рядках і стовпцях дані про об’єкти.

Табличний процесор – це прикладна програма, призначена для створення і опрацювання даних, поданих в електронних таблицях.

До основних можливостей цих програм належать обчислення за введеними формулами та побудова діаграм за наведеними даними.

Один з найпопулярніших табличних процесорів Microsoft Office Excel 2010.

Документ електронної таблиці називається робочою книгою. У кожному документі може розміщуватися від 1 до 255 таблиць – робочих аркушів. Документ Excel зберігається у файлі з будь-яким ім’ям і розширенням . xlsх

Основним об’єктом табличного процесора Excel є електронна книга. Також обє’ктами табличного процесора є аркуш, електронна таблиця, рядок, стовпець, клітинка, діапазон клітинок, діаграма.

Основні елементи вікна табличного процесора

excel 4 1 1

  1. поле Ім'я;
  2. Рядок формул;
  3. рядок номерів стовпців;
  4. стовпець номерів рядків;
  5. поточна клітинка з табличним курсором;
  6. кнопки прокручування ярликів аркушів;
  7. рядок ярликів аркушів;
  8. кнопка створення нового аркуша.

Кожна клітинка електронної таблиці має адресу. Адреса клітинки складається з номера стовпця та номера рядка, на перетині яких вона розташована, наприклад A1, C3, D17, AA26.

Електронна таблиця табличного процесора Excel містить 1 048 576 рядків, 16 384 ствопці (від A до XFD) та 17 179 569 184 клітинки.

Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює діапазон клітинок. Діапазон клітинок, як і окрема клітинка, має адресу. Адреса діапазону клітинок задається адресами двох клітинок, розміщених у його протилежних кутах, що розділені двокрапкою. Наприклад, діапазони клітинок A3:A7.

У клітинках електронної таблиці можуть зберігатися числа, тексти та формули. На аркуші, крім електронної таблиці, можуть розміщуватися й інші об’єкти: діаграми, малюнки тощо.

Виконай завдання

1. Установіть відповідність між назвою програми та основним об’єктом її опрацювання.

Основний об'єкт                 Назва програми 
Текстовий документ Excel
Електронна таблиця  Word
Графічне зображення Power Point
Мультимедійна презентація Paint

2. Позначте дії, для виконання яких доцільно використати табличний процесор:

 Виконання обчислень
 Опрацювання малюнків
 Створення презентацій
 Відправлення електронних листів
 Створення карт місцевості
 Пошук відомостей в Інтернеті
 Редагування відеороликів
 Побудова діаграм та числових даних

3. Підкресліть правильно записані адреси клітинок: Z3, Б7, 67S, C3D5, ZZZ3, AB4, L2000000, V

4. Запишіть адреси виділених діапазонів. 

excel 4 1 25. Визначте, скільки клітинок містять такі діапазони:

а) A4:A10 - ____;  б) С3:E3 - ____;  в) С2:G9 - ____;  г) E5 - ____;  д) 2:2 - ____;  е) D:D - ____.

6. Робота за компютером:

Підручник "Інформатика, 7 клас", с. 102. "Працюємо з комп'ютером".

Домашнє завдання

Завантажити версію для друку

Додати коментар


Захисний код
Оновити