8 клас. Урок 2. Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду

Двійкове кодування - кодування повідомлень з використанням сигналів лише двох видів.

Біт – найменша порція дискретної інформації. Приймає значення 0 (вимкнено) або 1 (ввімкнено).

Байт – двійковий код порції інформації.

1 байт = 8 біт

Для кодування інформації в комп’ютері використовується восьмизначний двійковий код.

1 символ = 1 байт

Таблиці кодів символів

  • ASCII, Windows-1251, KOI8-U – 28=256 символів, 1 символ=1 байт
  • Unicode (Юнікод) – 17*216 = 1 114 112 символів, 1 символ=2 байти

Довжина двійкового коду повідомлення - це кількість байт у двійковому коді цього повідомлення.

Обсяг даних - довжина двійкового коду повідомлень.

Одиниці вимірювання довжини двійкового коду:

Назва

Умовне позначення

Співвідношення з іншими одиницями

Байт

Байт

1 Байт = 23 біт = 8 біт

Кілобайт

Кбайт (Кб)

1 Кб = 210 Байт = 1024 Байт

Мегабайт

Мбайт (Мб)

1 Мб = 210 Кб = 1024 Кб

Гігабайт

Гбайт (Гб)

1 Гб = 210 Мб = 1024 Мб

Терабайт

Тбайт (Тб)

1 Тб = 210 ГБ = 1024 Гб

Завдання 1. Заповніть пропуски:

  1. 5 байтів = _ _ _ бітів;
  2. 100 байтів = _ _ _ бітів;
  3. 10 Кбайт = _ _ _ бітів;
  4. 32 біти = _ _ _ байтів.

Завдання 2. Заповніть пропуски:

  1. 2 байти = ___ бітів; 
  2. 10 байтів = ___ бітів;
  3. 2 Кбайт = ___ байтів;
  4. 512 бітів = ___ байтів.

Завдання 3. Визначте, чому наближено дорівнює довжина двійкового коду, якщо закодувати текст однієї сторінки вашого зошита з української мови, використовуючи таблицю кодування.

Завдання 4. Визначте, чому дорівнює довжина двійкового коду запису перших 100 натуральних чисел.

Завдання 5. В одному рядку деякого тексту розміщується в середньому 60 символів, а на одній сторінці – 40 рядків. Скільки закодованих сторінок цього тексту можна взяти, щоб довжина двійкового коду не перевищила 80 Гбайт, якщо для кодування використати таблицю Unicode?

Домашнє завдання

Додати коментар


Захисний код
Оновити