Матеріали до уроків з інформатики

Конспект для учня з теми "Поштові служби Інтернету. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання повідомлень". 7 клас. Урок 1.

Конспект для учня з теми "Поняття комп'ютерної графіки". 6 клас. Урок 1.

Конспект для учня з теми "Двійкове кодування. Одиниці вимірювання довжини двійкового коду". 8 клас. Урок 2.

Конспект для учня з теми "Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту". 9 клас. Урок 19.

Конспект для учня з теми "Виконавці алгоритмів та їхні системи команд". 5 клас. Урок 22.

Конспект для учня з теми "Растрові та векторні зображення, їхні властивості. Формати файлів растрових і векторних зображень". 6 клас. Урок 2.

Конспект для учня з теми "Створення, редагування та форматування списків, колонок, символів, формул в текстовому документі. Недруковані знаки". 8 клас. Урок 9.

Конспект для учня з теми "Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них. Хмарні сервіси". 7 клас. Урок 6.

Конспект для учня з теми "Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту". 9 клас. Урок 20.

Конспект для учня з теми "Налаштування параметрів та перетворення формату готового зображення". 6 клас. Урок 3.

Сторінка 1 із 4