Матеріали до уроків з інформатики. 9 клас

Конспект для учня з теми "Комп’ютерна модель та її переваги. Види комп’ютерних моделей: розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі. Поняття комп’ютерного експерименту". 9 клас. Урок 19.

Конспект для учня з теми "Основні етапи комп’ютерного моделювання: постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп’ютерної моделі, проведення комп’ютерного експерименту". 9 клас. Урок 20.

Конспект для учня з теми "Поняття персонального навчального середовища. Хмарні технології. Синхронізація даних.". 9 клас. Урок 45.

Презентація до уроку "Класифікація комп’ютерних мереж. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Мережеві протоколи. Канали зв’язку, їх види. Мережеві пристрої. Адресація в мережах". 9 клас. Урок 4.